“МузеяТ“ е мястото, в което преобразявам спомени. Използвам не просто вещи, а дълго пазени в чекмеджетата истории и парчета от миналото. Правя нов прочит на уж “непотребното“, на малки елементи и частици, неделими от емоционалната памет за детството, за младостта дори, които не можем просто така да изхвърлим. Затова им направих музей!

Играейки си с материята, цвета, формата и даже с имената им, “сътворих“ причудливи животни, птици; насекоми; микроорганизми – все образи, така важни за баланса на планетата ни, които силно ме вълнуват. Закачам се с Вас и с биологията, създавайки нови форми на живот, играейки си.

“МузеяТ“ е мястото, където споменът се превръща в начало и в ново съществуване.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart