Глави – Опашки

(Ези – Тура)

 

   студенти и преподаватели

     КЕРАМИКА,  НБУ

                                               

 

Настоящата изложба представя керамични творби на бакалаври и магистри по Керамика и порцелан на Нов Български университет. Пластиките са създадени в рамките на есенния семестър от учебната 2022-2023 г.

Изложбата е концентрирана едновременно и с еднаква тежест в две противоположни житейски гледни точки – магическата призма на младостта от една страна и реалността на съзряващата личност, от друга.

Първият аспект е светът на детската невинност и магия. Създадени са интердисциплинарни работи, фокусирани върху фантастични същества, митични фигури и други причудливи, съновни образи. Чрез търсенето на символни и архетипни идоли, авторите изразяват необходимостта си за излизане от реалността и встъпване в света на колективното несъзнавано, което понякога интуитивно дава отговори на отдавна зададени въпроси.

Вторият аспект се фокусира върху по-сериозната и реалистична страна на живота и изследва въпроси като женската идентичност, стареенето и семейната динамика. Неслучайно по тази тема, несъзнателно и отделно едни от други работят автори, които са преминали през един от ключовите за личностното съзряване моменти – майчинството.

Обединени под общия покрив на ателиетата по Керамика на НБУ, двете теми и двете позиции на млади и зрели, неминуемо съжителстват заедно и черпят от опита си и метафорично или не, отново се оказват страните на една и съща монета. Монетата, чрез която обичайно взимаме решение ако не знаем по кой път да поемем, в случая – интуитивния или реалистичния. Ези е страната с числото, което обозначава номиналната стойност на монетата, а тура е страната с графичен образ, например лице. На английски наречени heads (в превод от англ. “глави“, „ези“) и tails (в превод от англ.“опашки“, „тура“)

Темите и интердисциплинарната ангажираност на програмата създават концепцията за цялостно себеизразяване и съчетание на различни творчески медии, сред които керамика, живопис, бродерия, рисунка.

текст: Алина Папазова

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart