СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ.

Между Аз и Мен

 

  „Свободно движение“ е проект посветен на движението, като доказателство, че нещата съществуват. Движението олицетворява за мен промените в душевните сили и механизми, личната игра, която мога да нарека играта между Аз и Мен. В колебанието между Аз и Мен намирам динамичен баланс. Игра преминаваща през заплитането в противоречието, водещо към цялостта, в която се осъществява вътрешното движение на личността.

Според Анщайн и неговата теория за дуалността на светлината всяка частица може да бъде описана или като частица, или като вълна – две противоречиви картини на реалността, като поотделно нито една от тях не обяснява напълно явленията на светлината, но заедно го правят. Двойнствения характер на светлината асоциирам с човешката мисъл и психика. Бидейки част от природата ме вълнува неспособността ни да се опишем напълно в поведението и аспектите на същността предразполагаща ни към постоянна промяна. Поглеждайки навътре, забелязвам, че играта и конфликтът в мен се стремят към запазване на единството, като път към същинската оригиналност. Мога да определя цветността и аромата от усещането ми за Аз и Мен. Стремежът ми към по-добрия Аз е като аромата и цвета в природата след дъжд. Аз е чистата ми мисъл след жестоката битка с Мен – функция на душата. Постоянното им взаимно противопоставяне в рамките на личността ми дава нужната светлина, за да обясня по-добре случващото се. Значима и двойнствена светлината ми помага да видя всички образи и цветове, и се появява в съгласието на отделните и едновременно неделими Аз и Мен.

Изложбата се занимава с разбирането на вътрешните противоречия като стимул към съзидание. Търся вътрешното движение и динамиката на уловения миг. Интересува ме синтезът на материалите, намирайки в симбиоза живопис и фотография. Структурата на акварела ми позволява да изразя чувството за свързаност и неделимост, а фотографският експеримент и ограничението на цвят в характера на цианотипията ме карат да търся цвета във видимия спектър.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Юлия Хичева

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart