СПОМЕН ЗА ГРАДОВЕ

 

Спомен за градове“ е личен творчески проект, базиран на идеята за развитието и представянето на серия от картини, изобразяващи по нестандартен начин над 30 населени места в България и Европа. В замисъла на живописните платна са вложени личните ми спомени и впечатления от  местата, които съм посетила през последните години. Асоциирайки ги в определени цветови комбинации породени от желанието ми да вложа собствена символика, тя бива от части обвързана със сезоните, климатичните особености, природни дадености, истории и преживени случки. Освен тези характеристики на различните локации, използвам различни нива на графична информация, взаимствана от конкретни географски и пътни карти, градоустройствени планове и терени. Главната ми цел освен да споделя пред публика собственото си творчество и виждане за тези места, е да отделя картата от клишето „графична информация“ – ориентир, навигация или архитектурен чертеж, превръщайки я във визуален материал с подчертани художествени качества.

Богатството и логиката на линиите от конкретните карти служи за композиционна структура на картината, но в същото време придобиват и нов естетически смисъл от вложения субективен символизъм. Изчистеното абстрактно въздействие създадено от преплитането на живописни петна във фона и изразителни линии на повърхността направени с ярките цветове от акрилните бои и маркери целят да породят любопитство и настроение у зрителя, както и негови различни асоциации и спомени.

Настоящият проект поставя пред мен задачата да доразвия и изследвам аспектите на идеята си чрез серията от картини, които да покажа за пръв път пред публика чрез самостоятелна изложба в галерия „Сердика” в град София.

Изложбата е реализирана със съдействието на Национален фонд Култура, Програма „Творчески инициативи“ 2022

Мартина Лапика

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart