На границата с материалното

 

Изложбата включва 23 дигитални колажи- различни по формат и медия. Произведенията

са създадени на база на специално селектирани, аналогови изображения. Някои от тях са с антикварна, колекционерска стойност. Комбинирането на привидно несвързани елементи от бита и всекидневния живот, които умът разпознава, дават възможност за експеримент на илюзия с действителност. Именно това е отправната точка в концепцията ми в настоящата изложба.

Натрупването на значение върху значение по индивидуален начин, създава многопластово съдържание на истории и образи.

С деликатен “феминистки” усет, използвам популярни женски образи от списания и картички от близкото и по-далечно минало, противопоставяйки ги на наложените от външни фактори ролеви модели, ценности и социални рамки. Чрез промяната на ситуацията около тези образи, зрителят вече ги възприема като част от нов наратив. Отвъд познатото (клишето) в провокацията на колажа остава едвам доловим изящен остатък на дискретно наслагване на плакатно послание. Детайлите в композициите често остават извън вниманието, но всъщност са знакови за функционирането и разбирането на дадения контекст.

Не липсва и критичен поглед върху познати явления. В серията “Опасен цвят” виждаме символично представяне на изкушението на политическата, икономическата и религиозната система.

С характерен иконографски почерк в някои от произведенията съм засегнала темата за емоционалното отчуждение и усещането за психологическа дистанция. Нестандартния формат подчертава въздействието на безкрайност и завъртане на композицията.

В творбите откриваме и интерпретации в посока поп-арт. Смесените техники на печат, които са използвани в колажите, подсилват сетивните възприятия у зрителя, подчертавайки концептуално конкретните произведения, както и тяхната дигитално-аналогова природа. Често виждаме и критика към материализма и свръхконсуматорството, както и различни лайфстайл влияния примесени с ретро естетика.

Текст: Антония Колева – НИТРА

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart