Новите лица от Женски пазар

Изложба на студенти от бакалавърска програма „Фотография” на Нов български университет: Александра Аргирова, Диляна Христова, Иван Александров, Кристиан Кънчев, Малина Панайотова, Михаел Младенов, Михаил Михайлов, Николай Иванов, Цветозар Цанев, Яна Тодорова

Куратори: проф. Людмил Христов и д-р Лиляна Караджова

галерия „Сердика”

6 юни – 4 юли 2019, откриване: 6 юни, четвъртък, 19:00 часа

Проектът се осъществява с подкрепата на Столична община и „Пазари Възраждане“ ЕАД

Новите лица от Женския пазар създават колоритен образ на най-виталното място, запазило културата на Стара София. Освен със своите цветове, магазините и сергиите провокират симпатия с ярките емоции и изражения на хората, които работят зад тях. Младите автори от бакалавърска програма „Фотография“ на Нов Български Университет изучават търговците внимателно. Портретите ги улавят в сложна, богата на детайли среда, но съсредоточават вниманието върху техните лица. Понякога личността се разкрива в открита комуникация, видяна фронтално, а друг път е загатната с поглед отстрани.

В историята на фотографията търгуващият човек поражда една от първите и устойчиви форми на жанров синкретизъм. В края на XIX век Луи Верт, Пол Жено и Южен Атже снимат уличните професии и търговците в Париж. В наши дни техните портрети в документалните поредици Les petits Metiers (Малки занаяти) отварят ветрило от вече несъществуващи професии. Това правят още десетки фотографи из Европа. Снимките от Женския пазар заснети в годините преди Втората световна война са безценни документи за културата в Стара София и някога наричания „Житен пазар“.

Изложбата „Новите лица от Женски пазар“ показва съвременни фотографски икони на търговията, а стоката и изделията се осмислят с любопитство към уменията на конкретната личност. Производителите продават храна отгледана от собствените им ръце, търговците са събрали най-добрата реколта и инструменти с тънко познавачество, а занаятчиите предлагат артефакти, които са изработили с умение на потомствени майстори.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart